BOLOGNA EŞGÜDÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Hakkımızda

Avrupa Yüksek Öğretim alanının oluşturulması için ortaya konan hedef ve reformları ifade eden Bologna süreci; her ülkede ulusal durum ve kültürle uyumlu olmak kaydıyla eğitim kalitesini iş dünyası ve sivil toplumun beklentilerine uygun bir şekilde artırmayı, deneyimleri paylaşmayı, işbirliğini, kazanılan yetkinliklerin geçerliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.
 

Ulusal ve uluslararası yeterlilikler çerçevesinde kaliteli bir eğitim öğretim yaparak akreditasyonu kolaylaştırmayı hedefleyen üniversitemiz; Bologna sürecine dâhil olmuştur. Programlarını Bologna kriterleri doğrultusunda açan ve bu kriterler doğrultusunda programlar ve müfredat belirleyen üniversitemiz, aynı zamanda uluslararası hareketliliğin koordinasyonunu sağlamak için bünyesinde “uluslararası ofis” de kurmuştur.
 

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Hamza ATEŞ, Bologna Eşgüdüm Koordinatörü olarak atanmış bulunmaktadır. Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü bünyesinde, her akademik birimden temsilcinin yer aldığı bir alt komite de oluşturulmuştur. Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü, üniversitemizin Bologna sürecine ve Avrupa Yükseköğretim Alanı’na tam uyum sağlaması ve evrensel boyutta öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini gerçekleştirmek için çaba göstermektedir.